Eksperci ds. nieruchomości
w zasięgu Twojej ręki
show-menu
Specjalista rynku nieruchomości
Biuro Nieruchomości CERTUS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
marker Adres biura
35-064 Rzeszów ul. Krzyżanowskiego 6A
marker tel. 602 407 242 marker jaromir.rajzer@pkn.org.pl Informacja o partnerze white arrow
Specjalista rynku nieruchomości

JAROMIR RAJZER

Partner Zarządzający Polskiego Konsorcjum Nieruchomości

RZESZÓW– PODKARPACIE- POLSKA

 

Doradca rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja nr 278, zarządca nieruchomości, prawnik, wykładowca Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej, a przede wszystkim przedsiębiorca branży nieruchomości.

Partner zarządzający Polskiego Konsorcjum Nieruchomości, wieloletni redaktor naczelny „Podkarpackiego Kuriera Nieruchomości”. Powołany przez Ministra Infrastruktury do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie zasiadał przez 10 lat.

Członek Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami w latach 1999-2000, 2005-2007. Kierownik biura Prawno-interwencyjnego Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Członek - Założyciel Powszechnego Towarzystwa Ekspertów  i Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Pełnił również funkcje jako Prezes lub Członek Zarządu lub jako pełnomocnik Zarządu w różnych firmach deweloperskich, które zrealizowały wiele oddanych do użytkowania lub będących w trakcie budowy inwestycji. Ceniąc jego doświadczenie często zapraszany jest do współpracy jako doradca zarządów firm deweloperskich.

Członek Komitetu Organizacyjnego oraz koordynator na terenie Podkarpacia konkursu o „Kryształową Cegłę” promującego rynek nieruchomości, budownictwo i najlepsze inwestycje . Jest to jeden z największych konkursów w Polsce o tym charakterze a patronat nad nim sprawuje m.in. Minister Infrastruktury.

Corocznie autor kilkudziesięciu artykułów/wywiadów z dziedziny nieruchomości. Artykuły ukazują się głównie w dziennikach lokalnych ale publikowane też były  np. w : Newsweek,  Rzeczpospolita, Piękne Miejsca, Inwestor , ViP Biznes&Styl.

Autor wykładów na temat zawodów rynku nieruchomości prezentowanych na seminariach czy konferencjach , głównie regionalnych . 

Uczestniczył i nadzorował wiele udanych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, pełnił liczne funkcje w stowarzyszeniach branżowych, w tym w zarządach stowarzyszeń. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie na temat rynku nieruchomości, specjalizuje się w prowadzeniu procedur inwestycyjnych i obsłudze nieruchomości komercyjnych oraz deweloperskich.

Za całokształt pracy odznaczony przez Ministra Infrastruktury medalem “Za zasługi dla budownictwa” oraz medalem „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Odznaczany również przez Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury za wzorowo prowadzone postępowania.

Ponadto czynny uczestnik  wielu debat telewizyjnych na żywo , obejmujących tematykę z zakresu budownictwa mieszkaniowego, procedur inwestycyjnych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie, debaty poruszały również zagadnienia związane z zasadami zrównoważonego rozwoju, postępującej aglomeryzacji, czy ochrony środowiska.

Organizator wielu konferencji m.in. kilku edycji „Podkarpackiego Forum Nieruchomości” poświęconej wielu zagadnieniom związanym z rynkiem nieruchomości, pod patronatem Ministra Infrastruktury, Ministra Sprawiedliwości, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego Starosty Rzeszowskiego.
Uczestnik wielu konferencji organizowanych przez uczelnie wyższe, w tym m.in WSIZ w Rzeszowie, PWSTE w Jarosławiu, UR w Rzeszowie . Wielokrotnie występował także na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa lub Rady Miasta Rzeszowa na forum miejskim prezentując zaproszonym gościom, również zagranicznym inwestorom, rynek nieruchomości w Rzeszowie.