Eksperci ds. nieruchomości
w zasięgu Twojej ręki
show-menu
marker Mazurskie Biuro Nieruchomości Sobolewski & Pstrak
11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 13
marker +48 874 281 938/ 604 840 266/ 606 142 244
+48 874 281 938
marker Warmińsko-mazurskie / Orzysz (gw)
Aktualizowano: 2017-05-25 Cena: 149 000 PLN Powierzchnia: 3915 m²
marker Opiekun oferty
Joanna Grażulewicz +48 87 4281938 grazulewicz@mbn.mazury.pl
Oferta: Warmińsko-mazurskie / Orzysz (gw)
MBN-GS-251 Działka na sprzedaż
Dane podstawowe
Lokalizacja:Orzysz (gw) - Ublik
Przeznaczenie działki:rekreacyjna,
Powierzchnia całkowita:3915 m2
Wymiary działki:152
Cena:149 000 PLN (38 PLN/m2)
Nieruchomość
Kształt działki:prostokąt
Dodatkowe informacje
Podstawa nabycia:umowa sprzedaży
Gaz:brak
Prąd:jest
Kanalizacja:brak
Woda:brak
Otoczenie:jezioro
Dojazd:droga utwardzona
Wygląd działki:płaska
Opis
Na sprzedaż dwie działki z prawem zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej w gminie Orzysz z linią brzegową jeziora Ublik Mały Nieruchomość składa się z dwóch przylegających do siebie działek; dz. nr 1 o powierzchni 3871 m2; dz. nr 2 o powierzchni 3915 m2; DZIAŁKA NR 1: powierzchnia: 3871 m2; kształt: regularny, zbliżony do prostokąta; wymiary: ok. 25 m x ok. 152 m; własna linia brzegowa o długości ok. 26 m; teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa możliwość zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej; teren malowniczy, pofałdowany; teren opada skarpą w stronę jeziora (wysokość skarpy ok. 7 - 8 m); zadrzewienia wzdłuż linii brzegowej oraz nieliczne samosiewy od strony drogi; na obrzeżach wsi, przy lesie; najbliższe zabudowania w odległości ok. 40m; dojazd: droga utwardzona ok. 3,5km; DZIAŁKA NR 2: powierzchnia: 3915 m2; kształt: nieregularny, zwężony przy drodze a szeroki przy jeziorze; wymiary: wzdłuż drogi ok. 20 m, wzdłuż jeziora ok. 30 m; własna linia brzegowa o długości ok. 30,40 m; ​długość działki ok. 152m; teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa możliwość zabudowy mieszkaniowej - siedliskowej; teren malowniczy, pofałdowany; teren opada skarpą w stronę jeziora (wysokość skarpy ok. 7 - 8 m); zadrzewienia wzdłuż linii brzegowej oraz nieliczne samosiewy od strony drogi; na obrzeżach wsi, przy lesie; najbliższe zabudowania w odległości ok. 20 m; dojazd: droga utwardzona ok. 3,5 km; Przeznaczenie działek: w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarach oznaczonych symbolami MR - jako teren zabudowy mieszkaniowo-siedliskowej - część działki od strony drogi, RO - jako teren przeznaczony pod uprawy rolne - środkowa część działki, ZL - jako teren lasów i gruntów do zalesienia - obszar przy jeziorze; Fragmenty planu: Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MR ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: jedno siedlisko może składać się maksymalnie z 1 budynku mieszkalnego i 4 budynków gospodarczych powierzchnia zabudowy siedliska nie może być większa niż 0,01% łącznej powierzchni gospodarstwa; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych; połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30 do 45 stopni oraz pokrycie dachówką ceramiczną; zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu; § 65. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MR ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej: 1) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 6 m; 2) maksymalna wysokość zabudowy - 8 m; 3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych - 1; 4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1; 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%; 6) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki; 7) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500m2; 8) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 45 cm powyżej poziomu terenu; 9) maksymalna wysokość ogrodzenia - 180 cm. § 67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MR ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 1) wszystkie tereny siedlisk i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; 2) dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni własnych; 3) wszystkie budynki mieszkalne muszą posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki oraz muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej lub jeśli znajdą się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej do szamb, które muszą być zlikwidowane po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej; 4) wszystkie budynki mieszkalne muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. Uzbrojenie: Woda: konieczność wykopania / wywiercenia własnej studni; Prąd: przy działce słup niskiego napięcia; Odprowadzanie ścieków: konieczność wykonania szczelnego szamba; Lokalizacja: Gmina Orzysz, pomiędzy dwoma jeziorami: Ublik Wielki oraz Jezioro Zielone (Ublik Mały); Około 24 km od Giżycka, ok. 10 km od Orzysza; Okolica: Inne działki pod zabudowę domami mieszkalnymi, siedliska rolnicze, las, jezioro; Najbliższe zabudowania ok. 20 m - 40 m; Dojazd: asfalt i ok. 3,5 km drogą utwardzoną; Odległość od jezior: 0m; Odległość od lasu: ok. 10 m (przez drogę); Stan prawny: Własność: TAK; Księga Wieczysta: TAK; Cena działki nr 1: 149.000PLN Cena działki nr 2: 149.000PLN Atrakcje okolicy: Zespół pałacowo-parkowy w Ubliku; Stadnina koni; Pozostałości po orzyskim rejonie umocnionym; Punkt widokowy z widokiem na kilka jezior położony na wysokim nasypie nieistniejącej linii kolejowej Giżycko-Orzysz; Ostoja żurawi na Nietlickich Bagnach; Ciąg kilku niewielkich jezior w malowniczym otoczeniu zwany Szwajcarią Orzyską; Ublik Mały - jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych nazywane ,,Zielonym” - nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego zabarwienia wody spowodowanego zjawiskami rozwoju określonych gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej, niektóre z nich uznawane są za lecznicze. Powierzchnia jeziora 88 ha, głębokość 26,5 m. Długość linii brzegowej to 6,15 km. Brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron jezioro otaczają pola i łąki. Połączone jest niewielkim kanałem z Jeziorem Buwełno. W jeziorze występuje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja. Ublik Wielki - jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza. Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem Buwełno tworząc szlak kajakowy w kierunku jeziora Niegocin. Ryby występujące w jeziorze to leszcz, okoń, szczupak, węgorz, płoć. ::KONTAKT DO AGENTA Joanna Grażulewicz +48 87 4281938 +48 87 4281938 grazulewicz@mbn.mazury.pl