Eksperci ds. nieruchomości
w zasięgu Twojej ręki
show-menu
marker Mazurskie Biuro Nieruchomości Sobolewski & Pstrak
11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 13
marker +48 874 281 938/ 604 840 266/ 606 142 244
+48 874 281 938
marker Warmińsko-mazurskie / Orzysz (gw)
Aktualizowano: 2017-05-10 Cena: 35 000 PLN Powierzchnia: 1042 m²
marker Opiekun oferty
Joanna Grażulewicz +48 87 4281938 grazulewicz@mbn.mazury.pl
Oferta: Warmińsko-mazurskie / Orzysz (gw)
MBN-GS-237 Działka na sprzedaż
Dane podstawowe
Lokalizacja:Orzysz (gw) - Ublik
Przeznaczenie działki:budowlana,
Powierzchnia całkowita:1042 m2
Wymiary działki:35
Cena:35 000 PLN (33 PLN/m2)
Nieruchomość
Kształt działki:prostokąt
Ogrodzenie:brak
Dodatkowe informacje
Podstawa nabycia:umowa sprzedaży
Gaz:brak
Prąd:jest
Kanalizacja:brak
Woda:brak
Otoczenie:jezioro, las
Dojazd:droga utwardzona
Wygląd działki:pochyła
Opis
4 działki z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w gminie Orzysz w sąsiedztwie jeziora Ublik. Powierzchnia działek: 1045 m2 o wymiarach ok. 40 m x ok. 22 m ; 1042 m2 o wymiarach ok. 30 m x ok. 35 m; 1049 m2 o wymiarach ok. 30 m x ok. 35 m; 1372 m2 o wymiarach ok. 40 m x ok. 30 m x ok. 36 m x ok. 40 m; działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną; do każdej z działek sprzedawany jest udział w działce o pow. 0, 1951ha stanowiącej drogę dojazdową; kształt działek: regularny (czworokąt); teren malowniczy, pofałdowany; działki bez zadrzewień; działki nie ogrodzone; ukształtowanie działek: urozmaicone; położone w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu; pośrodku, między działkami znajduje się staw; do zagospodarowanej plaży gminnej ok. 150 m; najbliższe zabudowania w odległości od 50 m; Przeznaczenie działek: w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działki mieszczą się w obszarze oznaczonym symbolem MN - jako teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Fragmenty planu: Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych; 2) funkcje usług nieuciążliwych mogą być realizowane tylko jako wbudowane w budynki mieszkalne i nie mogą stanowić więcej niż 50% ich powierzchni użytkowej, a dla usług turystycznych 65%; 3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy; 4) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą: a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej; b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego; c) główne kalenice dachów powinny być równoległe. 6) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym; 7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu; 8) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych. § 46. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej: 1) maksymalny w.i.z. - 0,4; 2) maksymalna wysokość zabudowy -10 m; 3) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 6 m; 4) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych -2; 5) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1; 6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%; 7) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki; 8) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm powyżej poziomu terenu; 9) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm. § 48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej: 1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; 2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna; 3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania; 4) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; 5) ścieki będą odprowadzane siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków; 6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. Uzbrojenie: Woda: konieczność wykopania / wywiercenia własnej studni; Prąd: ok. 50m od działek przebiega linia niskiego napięcia; Odprowadzanie ścieków: konieczność wykonania szczelnego szamba; Lokalizacja: Gmina Orzysz, pomiędzy dwoma jeziorami: Ublik Wielki oraz Jezioro Zielone (Ublik Mały); Około 24 km od Giżycka, ok. 10 km od Orzysza; Okolica: Inne działki pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi; Najbliższe zabudowania ok. 50 m; Dojazd: asfalt i ok. 4 km drogą utwardzoną; Odległość od jeziora ok. 150 m; Odległość do lasu: ok. 200 m; Stan prawny: Własność: TAK; Księga Wieczysta: TAK; Ceny działek: 1045m2 - 35.000 zł ; 1042 m2 - 35.000 zł; 1049 m2 - 35.000 zł ; 1372 m2 - 29.000 zł; Ublik Mały - jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych nazywane ,,Zielonym” - nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego zabarwienia wody spowodowanego zjawiskami rozwoju określonych gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej, niektóre z nich uznawane są za lecznicze. Powierzchnia jeziora 88 ha, głębokość 26,5 m. Długość linii brzegowej to 6,15 km. Brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron jezioro otaczają pola i łąki. Połączone jest niewielkim kanałem z Jeziorem Buwełno. W jeziorze występuje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja. Ublik Wielki - jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza. Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem ::KONTAKT DO AGENTA Joanna Grażulewicz +48 87 4281938 +48 87 4281938 grazulewicz@mbn.mazury.pl