Eksperci ds. nieruchomości
w zasięgu Twojej ręki
show-menu

Aktualności

26 10.2022 newest offer
Justyna Frydlewicz

Najem okazjonalny

newest offer
Justyna Frydlewicz
26.10.2022

Najem okazjonalny 

Wynajmowanie mieszkania to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą wiązać się kredytem hipotecznym, a na zakup własnego domu nie mają wystarczającej ilości środków.
Właściciele mieszkań często jednak nie decydowali się na wynajem swoich domów w obawie przed nieuczciwymi lokatorami. Ten problem zminimalizował najem okazjonalny, który w doskonały sposób chroni interesy i prawa wynajmującego.
Umowa najmu okazjonalnego to rodzaj najmu, który reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów  art. 19a - 19e. Wprowadzona została przez ustawodawcę 17 grudnia 2009 roku
 

Najem okazjonalny  czym jest i jak działa?
Ma na celu ochronę właścicieli przed najemcami, którzy nadużywają swoich praw.
Coraz częściej na rynku właściciele mieszkań decydują się na taką formę wynajmu swojej nieruchomości.
Przy zastosowaniu tej umowy zostaje wyłączona większa część ochrony lokatora, a gdy właściciel skutecznie wypowie umowę, może w trybie przyśpieszonym eksmitować najemcę, który nie chce opuścić lokalu.
Umowa najmu okazjonalnego daje możliwość wynajmującemu znacznego ograniczenia ryzyka, które ponosi w przypadku tradycyjnej umowy najmu.


Kto może skorzystać z takiej umowy najmu ?

  • przysługuje wyłącznie właścicielom lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
  • wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • umowa musi być zawarta na czas oznaczony, maksymalnie 10 lat.


Dobra forma dla wynajmującego, ale czy z korzyścią dla najemcy ?

Najemca musi wskazać lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku, gdy właściciel (wynajmujący) zdecyduje się wykonać egzekucję, która wynika na przykład z opóźnienia w opłatach za lokal.

Właściciel wynajmowanej nieruchomości ma ponadto obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu

Jakie dokumenty

oświadczenie w formie aktu notarialnego podpisane przez najemcę, w którym dobrowolnie poddaje się eksmisji i zobowiązuje do opróżnienia i oddania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym;

oświadczenie najemcy z adresem innego mieszkania, w którym zamieszka on, gdy będzie musiał opróżnić i opuścić wynajmowany lokal;

oświadczenie właściciela nieruchomości (o której mowa powyżej) lub osoby posiadającej prawa do tego mieszkania, w którym wyrażona jest zgoda na zamieszkanie najemcy w tymże lokalu po zakończeniu trwania umowy najmu

 

Źródło: KRN.pl

https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/najem-okazjonalny

https://www.infor.pl/prawo/umowy/najem-i-dzierzawy/5397853,Rodzaje-najmu-mieszkan.html