Eksperci ds. nieruchomości
w zasięgu Twojej ręki
show-menu

Aktualności

22 09.2015 newest offer
Partner PKN

„PKN wdraża współpracę z największymi bankami w Polsce oraz z ogólnopolską siecią handlową”

newest offer
Partner PKN
22.09.2015

W dniach 18-19 września 2015 roku członkowie Polskiego Konsorcjum Nieruchomości zapoznali się podczas roboczego spotkania z umową o współpracy z jednym z największych banków w Polsce w zakresie restrukturyzacji „nieruchomości trudnych” . Umowa zakłada wielowarstwową współpracę w skali całego kraju.
Konsorcjum umówiło również zasady współpracy z jedną z największych sieci handlowych w Polce w zakresie sprzedaży oraz najmu i wynajmu nieruchomości. Wiąże się to z rozszerzeniem palety usług PKN o finansowanie obrotu nieruchomościami komercyjnymi.
Spółka podjęła także decyzję o dalszej współpracy ze środowiskiem bankowym w zakresie obrotu nieruchomościami i doprecyzowaniu zasad dalszej współpracy na bazie wdrożonych umów.
Spółka podjęła decyzję o poszerzeniu zakresu informacji na temat możliwości obsługi poprzez struktury PKN nieruchomości położonych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania kontrahenta. Co dotyczy spraw związanych z nabyciem, sprzedażą wynajmem czy bieżącą eksploatacją nieruchomości.
Spółka ze względu na nadchodzącą zmianę przepisów o ochronie danych osobowych zatwierdziła zmiany w celu dostosowania metod działania zgodnie z wymogami GIODO.
Spółka podjęła także decyzje o możliwości współpracy partnerów umożliwiające wprowadzenie jednolitych standardów obsługi informatycznej oraz możliwości szybszej wymiany dokumentacji oraz ofert PKN.
Ponadto PKN podjęła również działania dotyczące poszerzenia usług o specjalistyczne usługi na rynku nieruchomości typu ekspertyzy, raporty, opinie itp.
Podczas spotkania umówiono zagrożenia na rynku nieruchomości po uchwaleniu zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 05 sierpnia 2015 roku która wchodzi w życie 01 stycznia 2016 roku. Ponadto eksperci zaproszeni na spotkanie odnieśli się także do ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i innych ustaw ogłoszoną dnia 21 sierpnia 2014r. z mocą obowiązywania od 05 września 2014r. Dokonano analizy zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

20 września 2015 r.
Cezary Pstrak
Rzecznik PKN